Website Disclaimer + Privacy

Dit domein is eigendom van Serproo (tassenverkoop.be)

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel: 

Serproo GCV

Guido Gezellestraat 51 te 2830 Willebroek

België

info@tassenverkoop.be

0032 3 886 20 35

Ondernemingsnummer [0648879520]

BTW Nummer [BE0648879520]

RPR : Mechelen

De toezichthoudende autoriteit: Niet van toepassing

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn sommige beelden beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Serproo, CEO Rillaerts Gunther of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Serproo (tassenverkoop.be) levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Serproo (tassenverkoop.be) de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Serproo (tassenverkoop.be) kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site, Serproo contacteren via info@serproo.be

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Serproo (tassenverkoop.be) geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Serproo (tassenverkoop.be) kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Serproo (tassenverkoop.be) verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen voor Serproo bevoegd.

Privacybeleid

Serproo (tassenverkoop.be) hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Serproo, Guido Gezellestraat 51 te 2830 Willebroek respecteert de Belgische wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Serproo, Guido Gezellestraat 51 te 2830 Willebroek (info@serproo.be) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Ook bieden wij een extra link aan via uw account om uw data te kunnen downloaden en eventueel zelf te verwijderen.

Welke persoonsgegevens worden nu eigenlijk gebruikt ? 

Actieve klant (bestelling geplaatst) : 

Wij hebben van u bij het aanmaken van een account bijvoorbeeld uw Naam, Voornaam, adres, telefoonnummer,  e-mailadres, ip-adres, tijdstip van uw bezoek en de duur ervan. Deze gegevens kan u bij ons gewoon downloaden via uw account en eventueel verwijderen ( Indien u producten hebt aangekocht bij ons zijn wij verplicht om deze 7 jaar lang te bewaren voor de belastingen ). Wij hebben deze gegevens van u nodig omdat wij uiteraard dit nodig hebben om onze producten naar u te kunnen versturen, een telefoonnummer vragen wij ook voor het geval dat er een probleem is met de verzending en wij u meteen op de hoogte kunnen brengen of uw adresgegevens bijvoorbeeld niet kloppen.

Niet actieve klant (Login aangemaakt zonder bestelling) :

Wij hebben van u bij het aanmaken van een account bijvoorbeeld uw Naam, Voornaam, adres, telefoonnummer,  e-mailadres, ip-adres, tijdstip van uw bezoek en de duur ervan. Deze gegevens kan u bij ons gewoon downloaden via uw account en eventueel verwijderen. Wij krijgen de aanvraag voor verwijdering bij ons binnen en deze zal uitgevoerd worden binnen een termijn van 30 dagen. Wij hebben deze gegevens van u nodig omdat wij uiteraard dit nodig hebben om onze producten naar u te kunnen versturen bij een eventuele bestelling, een telefoonnummer vragen wij ook voor het geval dat er een probleem is met de verzending en wij u meteen op de hoogte kunnen brengen of uw adresgegevens bijvoorbeeld niet kloppen.

Jonger dan 16 Jaar 

Wij mogen wij ook geen gegevens bewaren en u kan dit aanvinken bij het bezoeken van onze site. U krijt bij het bezoeken van onze site  een balk onderaan waar u meer uitleg krijgt wat er allemaal actief staat op onze site van cookies. Deze balk kan u steeds opnieuw oproepen door de link in onze footer "Controleer uw privacy" (meer uitleg hierover onderaan of op onze cookie pagina in de footer van de site).

Sociale media

Hier zijn de voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende social media websites van toepassing.

Delen van uw gegevens 

Heel simpel, wij delen uw gegevens niet aan onnodige derden ! De enige gegevens die bijvoorbeeld wel gedeelt worden zijn bij transacties, welk logisch is anders kan u geen betaling uitvoeren op ennder welke site. Dit zijn dan bijvoorbeeld banken waar ook overeenkomsten zijn om deze te beveiligen, wij hebben hier bijvoorbeeld ook GEEN inzage van uw bankkaartnummers, codes etc...


Uw gegevens bekijken

Dit kan u bij ons zelf meteen bekijken via uw account login en daar op "mijn gegevens downloaden" te klikken. U krijgt dan meteen een mooi overzicht wat wij over u hebben en u kan deze daar ook via een aanvraag verwijderen. Wij doen dit dan voor u binnen een termijn van 30 dagen (Volledig of gedeeltelijk wanneer er reeds facturen aan uw account zitten - zie uitleg actieve klant en niet actieve klant)


Uw gegevens beschermen

Hiervoor maken wij gebruik van SSL beveiligingen, firewalls en DNSSEC om uw gegevens te beschermen.Nieuwsbrieven

Als u zich heeft ingeschreven in onze nieuwsbrieven kan u zich bij ons steeds makkelijk uitschrijven. Wij plaatsen hiervoor een rechtstreekse link in de footer van onze nieuwsbrief. U bent dan ook onmiddellijk uitgeschreven en zal geen nieuwsbrieven meer ontvangen van ons of onze andere winkels (Opt-In)

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.